Phản hồi khách hàng? Nhấn vào đây để đăng nhập
bạn đã có mã giảm giá? nhấn vào đây để nhập mã

Chi tiết thanh toán

Vietnam

Vietnam

Đơn đặt hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Dưa lưới KIWAMI  × 1 80.000
Tổng tiền 80.000
Giao hàng Phí giao hàng: 10.000
Tổng 90.000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.