videos

VAC là một mô hình thâm canh sinh học cao, trong đó trồng trọt và nuôi trồng thủy sản cũng như chăn nuôi gia súc gia cầm là chính, có quan hệ khắng khít với nhau, tạo nên một một hệ thống canh tác tổng thể

Mô hình nông trại mới

Mô hình nông trại thẳng đứng trong nhà, mô hình nông trại thông minh đang được phát triển đông đúc trên thị trường trong và ngoài nước